Word vrijwilliger

In de Oude Synagoge werken ongeveer vijftig mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. De kernvrijwilligers zijn onze gastheren en –dames. Ze zijn volgens een dienstrooster verantwoordelijk voor de gang van zaken in het inloophuis tijdens de openingsuren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met praktische taken als schoonmaken, technisch onderhoud, koken van maaltijden, etc. Wil jij je ook als (kern)vrijwilliger aansluiten bij ons team? Neem dan contact op met Ada Buchner (06-12971992) of  info@oudesynagoge.nl. In overleg kan er gekeken worden hoe jouw beschikbare tijd kan worden ingezet.

Stageplaats MAS

Regelmatig vervullen leerlingen hun maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs in De Oude Synagoge. De Oude Synagoge biedt deze mogelijkheid al een paar jaar en we hebben er goede ervaringen mee. De stagiair(e)s vinden het leuk om hun stage hier uit te voeren. Het werk dat ze doen varieert van koffieschenken, klusjes doen, boodschappen doen, gesprekken met gasten maar ook het helpen bij de maaltijd op vrijdag.

Ben jij ook geïnteresseerd om je MAS bij de Oude Synagoge in te vullen, dan kun je informeren bij Ada Buchner (06-12971992) of info@deoudesynagoge.nl.