Help mee en geef

‘Met hart voor mensen’. Dat is wat wij willen uitdragen. En dit kunnen wij niet alleen! We hebben uw ondersteuning nodig. De Oude Synagoge is afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. Heeft u ook hart voor mensen? Draag bij aan DeOude Synagoge: word Vriend en doneer een gift, of geef ons een stukje van uw tijd en word vrijwilliger.

Word vriend

De Oude Synagoge is volledig afhankelijk van giften. Met uw gift kan De Oude Synagoge het werk blijven doen en voor veel mensen in Harderwijk een waardevolle bijdrage leveren aan hun dagelijks leven. Overweegt u om Vriend te worden door ons maandelijks te ondersteunen met een gift? Dan is het ook mogelijk om een lijfrenteovereenkomst met ons te sluiten, dat kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.

De Oude Synagoge is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
Ons banknummer is NL 22 RABO 0317 7675 85 t.n.v. Stichting De Oude Synagoge.

Word vrijwilliger

In de Oude Synagoge werken ongeveer vijftig mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. De kernvrijwilligers zijn onze gastheren en –dames. Ze zijn volgens een dienstrooster verantwoordelijk voor de gang van zaken in het inloophuis tijdens de openingsuren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met praktische taken als schoonmaken, technisch onderhoud, koken van maaltijden, etc. Wilt u zich aansluiten in ons team? Neem contact op. We overleggen graag hoe uw beschikbare tijd ingezet kan worden.

Donaties