Wie wij zijn

De Oude Synagoge is een fondsenwervende stichting waarin een team van ongeveer vijftig vrijwilligers het inloophuis runt. De vrijwilligers zijn lid van diverse christelijke geloofsgemeenschappen in Harderwijk. Het team staat onder leiding van een parttime coördinator. Het team zorgt ervoor dat de Oude Synagoge een plek is waar mensen zich thuis voelen. Vanuit een christelijke identiteit willen wij mensen helpen om zelf de draad van het leven beter op te pakken. We geloven dat God deze wereld lief heeft en dat hij het beste voor heeft met de schepping, de wereld. Jezus Christus geeft ons het voorbeeld in omzien naar de mensen om ons heen. Geluk gaat over meer dan alleen jezelf, het gaat over samen optrekken met anderen. Bezoekers mogen zijn zoals ze zijn. Iedereen is welkom.

Wat wij willen

Missie

De Oude Synagoge biedt een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats aan mensen in de Harderwijker samenleving die daaraan behoefte hebben. Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht voor mensen staan hierbij voorop. Wij respecteren onze bezoekers in wie ze zijn en wij helpen ze om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Oude Synagoge werkt vanuit een christelijke geloofsovertuiging en met actieve betrokkenheid van christelijke geloofsgemeenschappen in Harderwijk.

Visie

Het inloophuis wil een vanzelfsprekende ontmoetingsplek zijn voor de mensen uit de doelgroep. Daarin willen wij hen stimuleren om richting te geven aan hun leven, om hen te helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren door hun talenten te ontdekken en in te zetten. De Oude Synagoge wil helpen om samen te leven; een ontmoetingsplaats zijn waar geluisterd wordt. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen in een sociaal isolement raken en bij de pakken neer gaan zitten.

Samenwerking

De Oude Synagoge werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Mensen komen vrijblijvend in de Oude Synagoge en kunnen hier - als zij dit willen - hun verhaal kwijt. Het inloophuis is geen zorginstelling, wij vervullen een soort terminalfunctie: als het nodig is verwijzen wij door naar zorg- en welzijnsinstellingen. Er zijn verschillende ’gates’ waardoor mensen kunnen gaan om de hulp en ondersteuning te zoeken die nodig is. De Oude Synagoge wil hen daarin de weg wijzen. Samenwerking is erg belangrijk vindt de Oude Synagoge. Daarom werkt zij ook nauw samen met onder andere Stichting ZorgDat en de Voedselbank. Zo worden bijvoorbeeld activiteiten van Stichting ZorgDat in het gebouw van de Oude Synagoge georganiseerd waar bezoekers van de Oude Synagoge ook naartoe kunnen gaan.

ANBI

De Oude Synagoge is afhankelijk van giften en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) RSIN:8100.68.631.

Bestuur

De leiding van de Oude Synagoge ligt bij het bestuur en wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter Jan den Ouden
Vice-voorzitter Jaap Meijer
Secretaris Willemien Bronckhorst-Beekman
Penningmeester Walter Bunnik
Communicatie & PR Gerard Veldman

Het bestuur van de Oude Synagoge werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financieel

De bestuursleden van stichting De Oude Synagoge ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Het inloophuis wordt door zo’n 50 vrijwilligers gerund. Zij worden aangestuurd door een parttime coördinator die een salaris ontvangt conform de van toepassing zijnde voorwaarden. Het bestuur van ``De Oude Synagoge`` maakt in onderstaande downloadbestanden bekend de jaarverslagen en plannen per jaar. Hiermee voldoen we aan de ANBI-eisen die dit ons verplicht. RSIN 8100.68.631

Download: Jaarcijfers 2015
Download: Jaarverslag 2014
Download: Jaarcijfers 2014
Download: Jaarcijfers 2013
Download: Jaarcijfers 2012
Download: Samenvatting concept beleidsplan
Download: Jaarverslag 2015
Download: Jaarcijfers 2016