Samenwerking

PERSBERICHT, Harderwijk 14 februari 2013

De Oude Synagoge en Project In Beweging gaan samenwerken

Inloophuis De Oude Synagoge en drie Harderwijkse welzijnsorganisaties gaan samenwerken in een nieuw project met de naam In Beweging.

In Beweging

Twee welzijnsorganisaties, ZorgDat (Welzijn Op Maat en Algemene Hulpdienst) en Stichting Welzijn Ouderen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een nieuw initiatief voor kwetsbare burgers in Harderwijk. Dit initiatief is bedoeld voor burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of die willen participeren in de maatschappij, maar waarbij dat niet lukt op de reguliere manier. De oorsprong van het project ligt in het wegvallen van de AWBZ voorziening voor bepaalde doelgroepen. De gemeente Harderwijk kreeg signalen binnen van de GGZ-centraal met het verzoek iets te doen voor deze doelgroep. Deze doelgroep wordt door het wegvallen van de AWBZ voorziening teveel aan het lot overgelaten en doet hierdoor onnodig lang een beroep op allerlei sociale voorzieningen. De doelstellingen van In Beweging sluiten goed aan bij de doelgroep en de activiteiten van inloophuis De Oude Synagoge. Vanuit de veilige omgeving van het inloophuis biedt In Beweging vraaggericht activiteiten, trainingen en cursussen aan en worden bezoek­ers geactiveerd om iets te doen met de eigen mogelijkheden en talenten.Daarnaast bouwt het project In Beweging aan een sterk netwerk van allerlei bestaande initiatieven van diverse zorg- en welzijnsinstellingen in de omgeving van Harderwijk.

De Oude Synagoge

Inloophuis de Oude Synagoge is al 10 jaar een gezellige en veilige plek voor ontmoeting, een kop koffie/thee en een luisterend oor. Vrijwel dagelijks is er de mogelijkheid te lunchen en op vrijdagavond is er een warme maaltijd. Wekelijks zijn er tussen de 150 en 200 gasten in het inloophuis. De Oude Synagoge ontvangt geen subsidies en wordt vooral door giften gefinancierd. 

Samenwerking

Beide partijen, project In Beweging en de Oude Synagoge, zien meerwaarde in de samenwerking, omdat kwetsbare burgers in Harderwijk beter ondersteund en gestimuleerd kunnen worden om mee te doen in de samenleving. De krachten worden gebundeld, door activiteiten van het project In Beweging aan te bieden in het goed draaiende inloophuis de Oude Synagoge.  

Beide organisaties werken vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Door de professionele begeleiding van In Beweging kan ook worden samengewerkt in de training van vrijwilligers..

Op 15 februari tekenden Goos van Steinvoorn (voorzitter Oude Synagoge) en Carla Venema-Timmer (projectleider In Beweging) een samenwerkingsconvenant.